De maatvoering van een bouwproject is allesbepalend voor een goed verloop tijdens de bouwwerkzaamheden.

Met moderne landmeetkundige apparatuur brengt beëdigd Landmeter-Expert Badiu de maatvoering, ofwel het hoofdstramien van basispunten, nauwkeurig in kaart.

In veel gevallen kan er pas gestart worden met de nieuwbouw nadat Landmeter-Expert Badiu een attest opmaakt.  Dit attest wordt door Landmeter-Expert Badiu rechtstreeks aan de stad/gemeente bezorgt zodat er géén kostbare tijd verloren gaat.

Neem contact op met Landmeter-Expert Badiu voor een zorgeloze start van uw bouwproject.